Tarihçe

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) yasası altında faaliyet gösteren Makina Mühendisleri Odası ilk olarak 1969 yılında yapılan Genel Kurul kararı ile Elektrik-Makina Mühendisleri Odası ismi altında kurulmuştur. Daha sonra makina mühendislerinin 20 Şubat 1971 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Makina Mühendisleri Odası tüzüğü hazırlanarak kabul edilmiş ve faaliyetlerine devam etmiştir. Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden müteşekkildir.